ผลงาน

ทีมงานนิติบุคคลที่อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในโครงการ การบริหารงานนิติบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
ฝ่ายจัดการ ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานหน้างาน ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย และดูแลรักษาทรัพยากรภายในโครงการ

บริษัทนิติบุคคล
MENU