top of page
  • รูปภาพนักเขียนcyp web

5 เคล็ดลับในการเลือกบริการรักษาความปลอดภัย

5 เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ในการเลือกบริการรักษาความปลอดภัยCYP GUARD ขอนำเสนอเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มากที่สุด 5 ข้อในการเลือกบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จากประสบการณ์ของเรา คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยแก้ไขปัญหา 80-90% ของปัญหาการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่ลูกค้าต้องเผชิญ


1 - ทบทวนระบบการกำกับดูแลสำหรับ รปภ.

การดูแลเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากระยะไกลเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการบริการที่ดี หากบริษัท รปภ.ไม่ให้การดูแลที่เพียงพอ รปภ.มักจะรู้สึกว่างานที่ทำอยู่นั้นไม่สำคัญ ต่อจากนั้นก็มักใช้พฤติกรรมที่ไม่เป็นมืออาชีพ เช่น ใม่ใส่ใจ ไม่เคร่งครัด หละหลวมในหน้าที่ ก่อนเซ็นสัญญากับบริษัท รปภ. ให้ศึกษาวิธีการกำกับดูแลของ รปภ. ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา CYP GUARD จึงหาวิธีป้องกันไว้แล้ว ได้แก่:

1.สุ่มตรวจจุดโดยใช้สายตรวจ

2 - ประเมินการฝึกอบรม

หากคุณไม่พอใจกับบริการที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ รปภ. อาจเป็นไปได้ว่าการฝึกอบรม ของพวกเขาไม่เพียงพอ หรือไม่รับการฝึกอบรม ให้ประเมินการปฐมนิเทศที่บริษัท รปภ. รปภ.ต้องมีเอกสารการผ่านการฝึกอบรม ก่อนปฏิบัติหน้าที่


"ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลการเรียน"

3 - ตรวจสอบคุณสมบัติ รปภ.


รปภ.ต้องผ่านการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติธุรกิจความปลอดภัย พ.ศ. 2558 ได้กำหนดมาตรฐานของธุรกิจรักษาความปลอดภัย และมีใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัย (ธภ.7)4 - บริษัท รปภ. มีการวัดผลการปฏิบัติงาน ของ รปภ.


การเข้าพบกับบริษัทรปภ.เป็นประจำ อาจเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการและดำเนินการทางโทรศัพท์ก็ได้ วัตถุประสงค์ของการประชุมเหล่านี้ควรเพื่อให้ผู้ว่าจ้างได้รับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ด้วยการให้คำติชมเป็นประจำ การประชุมเป็นประจำเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าของคุณเข้าใจถึงสิ่งที่คาดหวังและค้นหาวิธีที่จะบรรลุระดับการบริการที่ยอมรับได้

วัดผลงานประจำทุกเดือน โดยมีการวัดผลงานตาม ความพึงพอใจของลูกค้าต้องมากกว่า 80%


5 - เลือกใช้บริการบริษัท รปภ.ที่มีมาตรฐาน


เลือก บริษัท รปภ. ที่มีคุณภาพ และมีอนุญาตในการประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย มีมาตรฐานในการบริหารงาน


นี่อาจจะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อย ที่ทาง CYP GUARD นำมาเป็นความรู้ในการเลือก บริษัท รปภ. เพื่อได้คุณภาพมากที่สุด หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ทาง https://lin.ee/hvwu9JK หรือปรึกษาเกี่ยวกับระบบงานรักษาความปลอดภัย ฟรี โทร.091-9921777


Comments


bottom of page