top of page
  • รูปภาพนักเขียนcyp web

6 คุณสมบัติที่พนักงานรักษาความปลอดภัยระดับคุณภาพต้องมี | CYP GUARD

หากคุณกำลังมองหาพนักงานรักษาความปลอดภัยคุณภาพที่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยของคุณได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะการดูแลหมู่บ้าน คอนโด บริษัท ซึ่งมีทรัพย์สินสำคัญและผู้คนอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจ้างรปภ. จากบริษัทนั้นจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าคุณจะได้คนที่มีคุณภาพ ผ่านการอบรมก่อนเข้ารับทำงาน และมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง โดยในวันนี้ CYP GUARD ได้รวบรวม


6 คุณสมบัติที่พนักงานรักษาความปลอดภัยควรต้องมีมาฝาก ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นตามมาดูพร้อมกันเลย6 คุณสมบัติพนักงานรักษาความปลอดภัยระดับคุณภาพ

1. ความซื่อสัตย์ เป็นคุณสมบัติสำคัญที่พนักงานรักษาความปลอดภัยจะขาดไม่ได้ เพราะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคือผู้ที่ต้องดูแลทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ดังนั้น หากต้องการมองหาผู้ที่ประกอบอาชีพนี้จากบริษัทจัดหารปภ. จำเป็นต้องศึกษารายละเอียดให้ชัดเจนว่าเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานของบริษัทเป็นอย่างไร มีการรับผู้ที่มีประวัติอาชญกรรมหรือก่อคดีทุจริตมาก่อนเข้าทำงานหรือไม่ด้วย

2. ความรับผิดชอบ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคือผู้ที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ดังนั้น ความรับผิดชอบจึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญ นอกจากนี้ การเข้างานอย่างตรงเวลาก็เป็นอีกสิ่งที่รปภ. ไม่ควรมองข้าม

3. ความอดทน ผู้ที่จะประกอบอาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยจะต้องมีความอดทนอย่างมาก ทั้งในเรื่องของเวลาในการเข้าเวร สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว และเหตุการณ์อันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา

4. ความกระตือรือร้น เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่พนักงานรักษาความปลอดภัยควรมีอยู่ตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องหมั่นสังเกตสภาพแวดล้อมและสิ่งผิดปกติรอบตัวอยู่เสมอ

5. ทักษะการสื่อสาร เป็นคุณสมบัติที่ไม่ควรละเลย โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยควรเตรียมความพร้อมทั้งทักษะการพูดและการเขียน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฎิบัติงาน

6. ทักษะการให้บริการ เนื่องจากพนักงานรักษาความปลอดภัยอาจต้องสับเปลี่ยนหมุนเวียนไป

ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรหลายรูปแบบ ดังนั้น ทักษะงานบริการและการเรียนรู้ที่จะปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้


และทั้งหมดนี้เป็นสุดยอดคุณสมบัติที่พนักงานรักษาความปลอดภัยควรมี ซึ่งการว่าจ้างรปภ. ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะช่วยให้คุณได้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คุณคาดหวังไว้

ดู 22 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page