เกี่ยวกับเรา

CYP ก่อตั้งโดยปณิธานของกลุ่มนักบริหารงานที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆ อย่างครบวงจร โดยมีความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์ในการทำงานสาขาต่างๆ มากกว่า 20 ปี ตระหนักในการให้บริการที่เป็นเลิศเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าในทุกมิติ

เกี่ยวกับเรา-01-01

เป้าหมายของ CYP คือมุ่งมั่น และพัฒนาการให้บริการที่เป็นเลิศในทุกๆ ด้าน อาทิ บริการรักษาความปลอดภัย บริการรักษาความสะอาด บริการออกแบบและดูแลสวน และบริการบริหารงานนิติบุคคล ซึ่งเรามีการฝึกอบรมพนักงานของเราด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพระดับสูง และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเป็นพารเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

เราสัญญาว่า “เราจะบริการด้วยหัวใจ ด้วยความเป็นมืออาชีพและให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ” 

Business handshake of two men demonstrating their agreement to sign agreement or contract between their firms, companies, enterprises

มาตรฐาน
ระดับมืออาชีพ

CYP ยึดถือด้วยมาตรฐานระดับมืออาชีพ ให้บริการที่ตรงจุด เราฝึกพนักงานให้ได้มาตรฐานและมีทักษะในการทำงาน เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงความต้องการของลูกค้า

Heart-02

ให้บริการด้วยใจ

CYP ยึดการให้การบริการด้วยใจในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานทุกคนต้อง มีคุณสมบัติรักการบริการ ซื่อสัตย์ สุจริต สุภาพ อ่อนน้อม อดทน ให้บริการที่เหนือความคาดหมาย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด

Family-02

วัดผลความพึงพอใจ

CYP ยึดการให้บริการที่ให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เรามุ่งเน้นการให้บริการที่เหนือความคาดหมาย ใส่ใจในทุกรายละเอียดและบริการ ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

MENU