CYP GUARD หลักสูตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิต

ทุกบริษัทจะยกประเด็นเรื่องการฝึกอบรมมานำเสนอลูกค้า สำหรับการฝึกอบรมของ CYP GUARD เรามีการฝึกอบรมจริง โดยการฝึกอบรมของเราใช้การฝึกอบรม 2 มาตรฐาน 1 มาตรฐานตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ.2558 และ 2. มาตรฐาน CYP GUARD พนักงาน รปภ. ของเราทุกคนผ่านการฝึกอบรม 100% เพราะหากอปรไม่ครบ ขาดการเรียนและอบรม จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดีตามความต้องการของลูกค้า

การฝึกอบรมของ CYP GUARD ไม่มีการฝึกแบบบ้าพลัง คือ ไม่มีการฝึกอบรมกลางแดด ฝึกเอาเป็นเอาตาย ฝึกการต่อสู้ ฝึกซ้ายหัน ขวาหัน เป็นต้น พนักงานรักษาความปลอดภัยไม่ได้ไปรบ แต่ไปรักษาไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง

โดยส่วนใหญ่ 80% ของ CYP GUARD เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ การควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายนอกและบุคคลภายในว่าทำอย่างไร การควบคุมรถ รถแบ่งออกเป็นกี่ชนิด การควบคุมของ ของมีทั้งของเข้าและของออก ต้องตรวจอย่างไร สอนให้เดินตรวจเป็น ตรวจแล้วดูอะไร CYP  GUARD ให้ความรู้ รปภ. ในด้านเหล่านี้ เป็นต้น อีกอันนึงที่สำคัญ คือ เรื่องสวัสดิการต่างๆ ของบริษัท หากไม่รู้จะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย

CYP GUARD มีมาตรฐานการฝึกอบรม และฝึกอบรมจริง ทำใบอนุญาตจริง พนักงานที่ก้าวเข้ามาในบริษัทจะต้องผ่านห้องฝึกอบรม ถึงจะไปปฏิบัติงานให้ลูกค้าได้ และเรามีหลักสูตรดูแลเรื่องหัวหน้างาน หัวหน้า รปภ. หลักสูตรเพิ่มศักยภาพของหัวหน้า รปภ. ให้ดูแลลูกน้องเป็น ควบคุมสถานการณ์เป็น รายงานเหตุการณ์เป็น

และที่ลูกค้าถามบ่อยมาก ว่า รปภ.ฝึกอบรมดับเพลิงหรือไม่ ทาง CYP GUARD ฝึกอบรมให้ รปภ.ใช้เครื่องมือเป็น ไม่ใช่เป็นนักผจญเพลิง รปภ.มีหน้าที่ระงับเหตุเบื้องต้น เราอบรมให้ รปภ.ใช้เครื่องมือดับเพลิงเป็น รวมไปถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือบาดเจ็บเล็กๆ น้อยๆ การห้ามเลือด หรือการเกิดเหตุอื่นๆ สรุปแล้วเราฝึกอบรมในห้องฝึกอบรมมากกว่า 80%

ส่วนภาคปฏิบัติ ได้แก่ การอบรมงานจราจร การทำความเคารพ การใช้วิทยุสื่อสารเป็น เป็นต้น และเน้นให้เข้มงวดในเรื่องการเข้าออกของบุคคลต่างๆ มากที่สุด

โดย : คุณสมนึก เพชรเรือง ผู้จัดการทั่วไป CYP GUARD ศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ (สาขานครปฐม)

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *