บริการรักษาความปลอดภัย CYP GUARD

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีวายพี การ์ด จำกัด หรือ CYP GUARD ให้บริการรักษาความปลอดภัย ที่มุ่งเน้นให้บริการที่มากกว่างานรักษาความปลอดภัย มีการทำงานที่กระชัดฉับไว ให้บริการรักษาความปลอดภัยให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยมีการนำใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการตรวจตราของเจ้าหน้าที่จริง เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง
CYP GUARD มุ่งเน้นการให้บริการที่มากกว่างานรักษาความปลอดภัย บริษัทฯ ใส่ใจในทุกรายละเอียด ทุกขึ้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกสรรหาเจ้าหน้าที่ รปภ. โดยบริษัทฯ มีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้มาสมัครเป็น รปภ. ทุกคน คัดเลือกผู้ที่มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ รปภ. ทุกคนจะต้องเข้าอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด โดย CYP GUARD มีศูนย์ฝึกอบรมเป็นของตนเอง CYP Training Center เป็นศูนย์ที่ได้รับอนุญาตตามกฏหมายและได้รับมาตรฐาน ถูกต้องตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย รปภ. ทุกคนของ CYP GUARD พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีและเป็นอย่างดี