top of page
  • รูปภาพนักเขียนcyp web

6 ข้อ หน้าที่รักษาความปลอดภัยของ รปภ.


หน้าที่ของ รปภ. มีอะไรบ้าง วันนี้ CYP GUARD นำมาเป็นสาระความรู้ ดังนี้


1. ดูแล ป้องกัน รักษาทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างให้รอดพ้นจากการโจรกรรม อัคคีภัย และเหตุร้ายอื่นๆ ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

2. ดูแล ตรวจสอบการผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ

3. ตรวจสอบทรัพย์สินที่จะนำเข้า หรือส่งออกภายในบริเวณที่รับผิดชอบตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

4. อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ

5. มีหน้าที่เดินตรวจตราตามจุดต่างๆภายในบริเวณหน่วยงานที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่งโมง

6.ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย


ฟรี! บริการให้คำปรึกษาโดยทีมที่ปรึกษาความปลอดภัยมืออาชีพจาก CYP

ดู 79 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page