top of page
  • รูปภาพนักเขียนcyp web

"5 ข้อดี 👍✅จ้าง รปภ.โดยตรง ดีกว่าจ้าง รปภ.เองอย่างไร ??


2.มีใบอนุญาตรับรองการทำงานถูกต้อง

4.เมื่อ รปภ.ลา บริษัทจะมี รปภ.มาทดแทนเสมอ

5.สามารถรายงานความพึงพอใจ หรือติชมได้ และถ้าหากไม่พึงพอใจสามารถเปลี่ยนตัว รปภ.ได้🔴ฟรี! บริการให้คำปรึกษาโดยทีมที่ปรึกษาความปลอดภัยมืออาชีพจาก CYP

コメント


bottom of page